RCBO 2P 63A BBDE26331CNV PANASONIC

605.500 

– RCBO bảo vệ chống dòng rò và quá tải

– 2P 63A 240V

– Dòng cắt 6kA, dòng rò 30mA

Nhà sản xuất : PANASONIC