QUẠT HÚT GẮN TRẦN DÂN DỤNG FV-20CUT1

591.000 

FV-20CUT1

• Dòng quạt lưu thông khí
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế không có ống dẫn khí
• Lưu lượng gió = 438 m3/giờ