Ổ ĐIỆN THOẠI WNTG15649W PANASONIC

52.000 

Hạt ổ cắm điện thoại 4 cực

Mã sản phẩm: WNTG15649W

Dòng sản phẩm Full Color seri White

Nhà sản xuất : PANASONIC