Ổ ĐIỆN THOẠI WEV2364SW PANASONIC

50.000 

Hạt ổ cắm điện thoại 4 cực

Mã sản phẩm: WEV2364SW

Dòng sản phẩm WIDE

Nhà sản xuất : PANASONIC