MCB 1P 40A BBD1401CNV PANASONIC

58.100 

MCB 1P 40A 240V 6kA

Nhà sản xuất : PANASONIC