MCB 1P 20A BBD1201CNV PANASONIC

58.100 

MCB 1P 20A 240V 6kA

Nhà sản xuất : PANASONIC