ĐÈN LED PANEL TRÒN ÂM 24W RP-24T / RP-24N / RP-24V

272.500