ĐẦU NỐI ĐÈN LED DÂY

13.000 

• Tên mã sản phẩm : ĐẦU NỐI ĐÈN LED DÂY

        Nhà sản xuất : Philips