CY_8243/12

3.480.000 

Mã sản phẩm:CY_8243/12
Tình trạng:Còn hàng
Lượt xem:71

Mô tả:
Ø750 X H650
220V – 12 X 3W