CY_8238/12

2.610.000 

Mã sản phẩm:CY_8238/12
Tình trạng:Còn hàng
Lượt xem:70

Mô tả:
Ø800 X H250
220V – 12 X 3W