CY_8235/12

2.610.000 

Mã sản phẩm:CY_8235/12
Tình trạng:Còn hàng
Lượt xem:69

Mô tả:
Ø800 X H200
220V – 12 X 3W