CY_8075/12

2.610.000 

Mã sản phẩm:CY_8075/12
Tình trạng:Còn hàng
Lượt xem:70

Mô tả:
Ø720 X H300
220V – 12 X 3W